Kominek w Programie Czyste Powietrze

Kominek w Programie Czyste Powietrze

Zagadnienie kominka w Programie Czyste Powietrze, pomimo zmian Programu w styczniu 2019 roku w dalszym ciągu nasuwa wiele wątpliwości i różnych możliwości interpretacji. Jednym ze źródeł ciepła dla ogrzewania naszego domu może być kominek, może on także spełniać funkcję rekreacyjną, dogrzewając na ogół salon w którym jest posadowiony. Na potrzeby wniosku Czyste Powietrze mamy do czynienia w pierwszym przypadku ze źródłem ciepła na paliwo stałe, w drugim przypadku kominek nie jest źródłem ciepła.

Kominek, jako źródło ciepła – nośnik ciepła powietrze. Ciepłe powietrze znad rozgrzanego wkładu kominkowego umieszczonego w obudowie zaizolowanej cieplnie trafia do przewodów, którymi dopływa do wielu pomieszczeń w budynku (system DGP).

Kominek, jako źródło ciepła – nośnik ciepła woda. Kominek podgrzewa wodę przepływającą przez wymiennik ciepła znajdujący się nad paleniskiem, a ta zasila instalację centralnego ogrzewania – kominek działa jak kocioł na paliwo stałe. Wg zasad określonych w Programie Priorytetowym Czyste Powietrze, do dofinansowania kwalifikują się koszty demontażu i wymiany źródeł ciepła na paliwa stałe (kocioł na węgiel, kocioł na biomasę), nie spełniające,  a także takich źródeł, jak: piec kaflowy, kominek, piec wolnostojący typu koza, trzon kuchenny, które są zainstalowane na potrzeby ogrzewania lub ogrzewania i ciepłej wody użytkowej. Warunkiem dofinansowania jest wymiana wszystkich źródeł ciepła na paliwo stałe na źródło ekologiczne, czyli kotły na paliwo stałe 5 generacji, gazowe, olejowe, systemy elektryczne, pompy ciepła.

Co jest napisane w Programie Czyste Powietrze? – Wymogu warunku wymiany nie stosuje się w przypadku:

  1. gdy kocioł/kotły na paliwo stałe spełnia/ją co najmniej 5 klasę normy europejskiej EN 303- 5:2012 lub nowszej,
  2. kominków wykorzystywanych na cele rekreacyjne;
  3. pozostałe, eksploatowane źródła ciepła inne, niż na paliwo stałe, nie muszą być trwale wyłączane z użytkowania

Co oznacza, że w wypadku, kiedy nasz kominek nie jest źródłem ciepła to może pozostać.

A co kiedy jest źródłem ciepła i to co do zasady jest źródłem ciepła na paliwo stałe? Otóż w myśl Programu Czyste musi być trwale wyłączony z użytkowania.  W postanowieniach dodatkowych Programu Czyste Powietrze znajdujemy definicję trwałego wyłączenia z użytkowania, cytuję  ” W przypadku wymiany indywidualnego źródła ciepła na paliwa stałe realizacja inwestycji może być dofinansowana jedynie w sytuacji, gdy wymieniane źródło ciepła jest trwale wyłączone z użytku. Potwierdzeniem trwałego wyłączenia z użytku ww. źródła ciepła jest imienny dokument zezłomowania/karta przekazania odpadu. ”

I mamy problem, pozostaje wykuć ze ściany kominek i przekazać na złom. Logicznie rozumując, należałoby zamurować kanały powietrzne lub odłączyć grzejniki od kominka. Pozostaje liczyć na rozsądek i wyrozumiałość specjalistów Wojewódzkich Funduszy.