Program Czyste Powietrze

O programie Czyste Powietrze               

Program skierowany jest do osób fizycznych posiadających prawo własności lub będących współwłaścicielami jednorodzinnego budynku mieszkalnego oraz do osób, które uzyskały zgodę na rozpoczęcie budowy jednorodzinnego budynku mieszkalnego.

 

W przypadku istniejących budynków finansowane będą wydatki na wymianę źródeł ciepła starej generacji opalanych węglem na:

 • zakup i montaż kotła węglowego 5 generacji,
 • zakup i montaż kotła na pellet,
 • zakup i montaż kotła gazowego kondensacyjnego lub olejowego,
 • systemy ogrzewania elektrycznego,
 • węzły cieplne,
 • pompy ciepła

oraz na:

 • przyłącze cieplne lub gazowe,
 • termomodernizację budynków,
 • wymianę instalacji grzewczej,
 • wymianę okien i drzwi,
 • rekuperację (odzysk ciepła z wentylacji)

oraz w formie pożyczki na montaż instalacji solarnej i fotowoltaicznej

W nowo budowanych budynkach dofinansowanie obejmie zakup i montaż:

 • zakup i montaż kotła węglowego 5 generacji,
 • zakup i montaż kotła na pellet,
 • zakup i montaż kotła gazowego kondensacyjnego lub olejowego,
 • systemy ogrzewania elektrycznego,
 • węzły cieplne,
 • pompy ciepła

oraz na:

 • rekuperację (odzysk ciepła z wentylacji)

oraz w formie pożyczki na montaż instalacji solarnej i fotowoltaicznej

 

Wnioski należy składać w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i GW w Lublinie.

 

Warunki dofinansowania

Maksymalne koszty kwalifikowane, od których liczona jest wartość dotacji – 53 tys.  złotych.Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych – 7 tys. złotych.

Oprocentowanie zmienne pożyczki – nie więcej niż WIBOR 3M + 70 punktów bazowych, ale nie mniej niż 2 procent rocznie. Planowany okres spłaty pożyczki – do 15 lat.

Okres realizacji przedsięwzięcia – do 24 miesięcy od daty zawarcia umowy o dofinansowanie, lecz nie później niż do 30.06.2029. Dofinansowaniu podlegają przedsięwzięcia rozpoczęte nie wcześniej niż 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku.

Uwaga: po 30.06.2019 roku  koszty można będzie ponosić po dacie złożenia wniosku!!!!  Przedsięwzięcie nie może zostać zakończone przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie.

Data zakończenia realizacji inwestycji będzie potwierdzona w protokole końcowym.

Czyste powietrze – progi dotacji

W zależności od dochodu na osobę w gospodarstwie domowym można otrzymać dotację w wysokości od 30 do 90 %. Pozostała kwota może być sfinansowana preferencyjną pożyczką.

 

Dla osób niebędących płatnikami podatku dochodowego:

 • do 90 proc. – do 600 zł na osobę w rodzinie – pożyczka do 90 proc. wartości,
 • do 80 proc. – 601-800 zł na osobę w rodzinie – pożyczka do 20 proc. wartości,
 • do 70 proc. – 801- 1000 zł na osobę – pożyczka do 30 proc.;
 • do 60 proc. – 1001 – 1200 zł na osobę – pożyczka do 40 proc.;
 • do 50 proc. – 1201-1400 dochód na osobę – pożyczka do 50 proc. wartości;
 • do 40 proc. – dochód 1401-1600 na osobę – pożyczka do 60 proc.;
 • do 30 proc. – dochód powyżej 1600 zł na osobę – pożyczka do 70 proc. wartości dotacji.

 

Dla płatników podatku dochodowego:

 

 

 

 

 

 

Grupa

 

 

Kwota średniego miesięcznego dochodu / osoba

[zł]

 

Dotacja – % kosztów kwalifikowanych

Pożyczka  

 

 

Kwota rocznego dochodu wnioskodawcy [zł]

 

 

 

uzupełnienie do wartości dotacji

pozostałe koszty kwalifikowane (uzupełnienie do wysokości maksymalnych jednostkowych

kosztów kwalifikowanych)

1 2 4 5 6 7
I do 600 do 90% do 10% do 100%  

 

II 601 – 800 do 80% do 20% do 100%
III 801 – 1000 do 67% do 33% do 100%
IV 1001 – 1200 do 55% do 45% do 100%
V 1201 – 1400 do 43% do 57% do 100%
VI 1401 – 1600 do 30% do 70% do 100%
 

 

VII

 

 

powyżej 1600

do 18% do 82% do 100% do 85 528
do 15% do 85% do 100% od 85 529

do 125 528

0% do 100% do 100% powyżej 125 528